Agri Investment Fund cvba neemt participatie over van KBC Private Equity in beursgenoteerde voedingsgroep PinguinLutosa

Agri Investment Fund cvba neemt participatie over van KBC Private Equity in beursgenoteerde voedingsgroep PinguinLutosa

Agri Investment Fund cvba, Gimv-XL en Food Invest International garanderen publieke kapitaalverhoging van minstens 44 miljoen euro.PinguinLutosa is verheugd aan te kondigen dat Agri Investment Fund (AIF) toetreedt tot het aandeelhouderschap van PinguinLutosa nv.  AIF neemt het pakket aandelen over van KBC Private Equity.  Het gaat om een pakket van 1.057.983 aandelen.  AIF zal met dit pakket ook proportioneel deelnemen aan de kapitaalverhoging die eerder werd aangekondigd en die zal plaatsvinden in het najaar."Door de intrede van AIF krijgt PinguinLutosa een nieuwe aandeelhouder met een langetermijnvisie, die wil verder bouwen aan de groei van onze groep.  AIF zal als strategische aandeelhouder ons helpen om er voor te zorgen dat de relatie tussen landbouwproducenten en onze groep zich op een duurzame, constructieve en correcte manier verder kan ontwikkelen in de toekomst.  We houden er ook aan KBC Private Equity te bedanken voor haar constructieve houding en steun tijdens haar aandeelhouderschap", aldus Hein Deprez van PinguinLutosa.Hendrik Soete, CEO van AIF, over deze transactie: "Met de verwerving van een participatie in PinguinLutosa wil AIF meewerken aan de voortschrijdende consolidatie in de sector van de groenten en aardappelenverwerking om zo een duurzame verankeringen van een Vlaamse verwerkingscapaciteit te realiseren.  Op die manier verruimt AIF de afzetmogelijkheden voor land- en tuinbouwers via bundeling van het aanbod.  Traditioneel gebeurt dit via coöperaties.  Bij PinguinLutosa kan dit gerealiseerd worden via een verticale benadering met geïntegreerde producentenorganisaties.  Beide modellen bieden opportuniteiten voor onze land- en tuinbouw en kunnen naast elkaar bestaan.  AIF was reeds vele jaren aandeelhouder in Scana Noliko en heeft een ruime expertise opgebouwd in de sector.  Met de investering in PinguinLutosa versterkt Agri Investment Fund zijn positie in de verwerking van landbouwproducten.PinguinLutosa zal aan de buitengewone algemene vergadering voorstellen om over te gaan tot een publieke kapitaalverhoging voor een totaal bedrag van minimum 44 miljoen euro en maximum 48,06 miljoen euro tegen een prijs van 9 euro per aandeel.  Per dertien bestaande aandelen zullen de aandeelhouders beschikken over een voorkeurrecht om in te schrijven op zes nieuwe aandelen aan 9 euro per aandeel.Gelet op de gewijzigde omstandigheden op de financiële markten was het intussen onwaarschijnlijk geworden dat de volledige kapitaalverhoging van 44 miljoen euro met succes zou kunnen worden geplaatst aan 11,67 euro per aandeel (zoals aangekondigd in maart van dit jaar).  Teneinde rekening te houden met deze nieuwe situatie en het succes van de verrichting te waarborgen, werd beslist om de uitgifteprijs te verlagen tot 9 euro per aandeel en de bestaande aandeelhouders de kans te bieden om volledig pro rata deel te nemen.  De vennootschap heeft bovendien van Food Invest International, Gimv-XL en AIF kunnen bekomen dat zij de volledige kapitaalverhoging van 44 miljoen euro garanderen voor het geval de bestaande aandeelhouders hun rechten niet volledig zouden uitoefenen.  Hiermee wordt alle onzekerheid over de succesvolle uitvoering van deze verrichting weggenomen.In de huidige onzekere marktomstandigheden is dit een sterk signaal.