Belgian Pork Group | De samensmelting van Covalis en Westvlees brengt het beste van twee werelden samen

Belgian Pork Group | De samensmelting van Covalis en Westvlees brengt het beste van twee werelden samen

Westvlees Group, Covavee en Agri Investment Fund (AIF), de aandeelhouders van respectievelijk Westvlees en Covalis, tekenden vandaag een kaderovereenkomst waarmee ze hun varkensvleesactiviteiten willen laten samensmelten.  Deze twee vooruitstrevende ondernemingen in de Belgische varkensvleessector slaan de handen in elkaar om hun positie op de binnenlandse markt te bestendingen en te bouwen aan een duurzame toekomst op de Europese én mondiale markten.

Huidige activiteiten

Westvlees nv is als familiaal bedrijf al bijna 50 jaar actief vanuit Westrozebeke en heeft daarnaast vestigingen in Aubel (Lovenfosse), Moorslede (d'Hulster) en Staden (Lavameat) en slacht en verwerkt 2 miljoen varkens per jaar.  Westvlees hecht veel belang aan de aanvoer van varkens vanuit familiale bedrijven.  In de verwerking van varkensvlees tot op het niveau van de consument behoort Westvlees tot de Belgische en Europese top.  Ook op exportvlak weet Westvlees zijn stempel op de markt te drukken met kwalitatief hoogwaardige producten bestemd voor de verdere verwerking.  De export vertegenwoordigt 45% van de omzet.

Onder de varkensactiviteiten van Covalis nv horen de slachthuizen Comeco (Meer), Covameat (Wijtschate) en de activiteiten van Covalis zelf.  De Groep Covalis slacht en versnijdt jaarlijks 2,2 miljoen varkens.  Comeco en Covameat beschikken over 'state of the art' slacht- en verwerkingseenheden waarbij de kwaliteit van de karkassen op een unieke manier bepaald worden.  Familiale varkensbedrijven, verenigd in de coöperatie Covavee, verzorgen 85% van de aanvoer van varkens aan Covalis.  De karkassen worden gecommercialiseerd bij binnen- en buitenlandse versnijders enerzijds en anderzijds wordt het dagvers versneden en verwerkt varkensvlees afgezet bij de belangrijkste Belgische supermarkten en bij de grootste vleesverwerkers in binnen- en buitenland.  De export vertegenwoordigt 60% van de omzet.

Troeven

Zowel Westvlees als Covalis hebben een unieke kennis van de markt en weten zo een meerwaarde te creëren.  Beiden zetten zich in op alle troeven van het varkensvlees waarbij niet alleen smakelijk en kwalitatief varkensvlees maar ook de technische eigenschappen ervan een belangrijke rol spelen.  Hun klanten vleesverwerkers vragen immers terecht dat de verwerking van het karkas vlot kan verlopen.  Hun klanten retailers vragen smaakvol vlees.

Recent ontwikkelde Covalis een uniek en transparant systeem van kwaliteitsbepaling via de Autofom.  Dit zorgt voor een tranparante prijsvorming aan boer.  De Autofom legt met hoge nauwkeurigheid de link tussen de karkaskwaliteit en het uiteindelijke versnijdingsrendement.  Met deze informatie kan de producent zijn genetica marktgericht bijsturen.  Verder beschikt Covalis over een zeer performant slacht- en verwerkingsapparaat en produceert ze volgens de strengste kwaliteitssystemen.

Westvlees produceert reeds jaren varkensvlees op een creatieve en klantgerichte manier en heeft hierdoor bij de Belgische retail een unieke positie opgebouwd in de verdere verwerking en portionering van varkensvlees.  Westvlees heeft klanten in meer dan 40 landen, ook buiten Europa.  Door de unieke combinatie van slachten, versnijden, uitbenen en invriezen beschikt Westvlees als eerste Belgische bedrijf over de mogelijkheid voor rechtstreekse export naar China.

Zowel Covalis als Westvlees hebben een sterke binding met de familiale varkenshouders wat een reguliere toelevering van slachtrijpe varkens garandeert.

Samen

Met Belgian Pork Group komt het beste van twee werelden samen.  De leveranciers zullen hoofdzakelijk familiale varkensbedrijven zijn.  Het is ook vanuit dezelfde familiale spirit dat de onderneming verder zal geleid worden.  Om de binding met Belgian Pork Group te versterken zal de coöperatie ook opengesteld worden voor nieuwe coöperanten.

Het beheersen van heel de keten in de verwerking van varkensvlees en het specialiseren en automatiseren van de verschillende verwerkingseenheden zullen leiden tot belangrijke synergiën.

Belgian Pork Group zet verder in op betere genetica van het dier waar zowel varkenshouder, slachthuis als be- en verwerker van het vlees beter van worden.  Goede genetische lijnen staan hier voorop.

De Groep zal meer dan 4 miljoen varkens per jaar slachten, zowat een derde van de Belgische markt.

Belgian Pork Group

Met de oprichting van Belgian Pork Group versterken de partners, Westvlees, Covavee en AIF, de keten van de Belgische varkenshouderij en willen ze daarmee een antwoord bieden op de aanhoudende crisis in de sector.  Belgian Pork Group zet vanuit een gedeelde visie in op een duurzame productie van varkensvlees, van boer tot consument.

Het spreekt voor zich dat deze samensmelting nog onder de reserve staat van goedkeuring door de Belgische Mededingingsautoriteit.

Voor meer informatie:

Jos Claeys, gedelegeerd bestuurder Westvlees, Ommegang West 9, 8840 Westrozebeke, jos_claeys@westvlees.com - tel. +32 (0)51 78 84 00

Luc Verspreet, gedelegeerd bestuurder Covalis, Minderbroedersstraat 8, 3000 Leuven, l.verspreet@covalis.be - tel. +32 (0)16 24 21 94

Marc Rosiers, gedelegeerd bestuurder AIF, Diestsevest 32/5b, 3000 Leuven - marc.rosiers@aifund.be - tel. +32 (0)475 41 26 10

_____________________

Groep Westvlees en Groep Covalis zijn de twee belangrijkste spelers in de Belgische vleessector.

De Groep Westvlees is een Belgische familiaal bedrijf, toonaangevend in slachten, versnijden en voorverpakken van vers varkensvlees.  De groep Westvlees heeft een omzet van 450 M EUR en telt circa 1.500 medewerkers, verdeeld over 4 productie-eenheden (Westvlees in Westrozebeke, Lavameat in Staden, Lovenfosse en d'Hulster in Moorslede) en heeft haar hoofdzetel in Westrozebeke.  Groep Westvlees is één van de twee belangrijkste spelers in de Belgische vleessector.

De Groep Covalis is eigendom van Covavee, een coöperatieve vennootschap van ongeveer 700 varkenshouders, en van Agri Investment Fund, het investeringsfonds van de Groep Boerenbond.  Met haar 200 medewerkers en een omzet van 320 M EUR in het slachten van varkens is Covalis met hoofdzetel in Leuven, één van de twee belangrijkste spelers in de Belgische vleessector met varkensslachterijen in Meer (Comeco) en in Wijtschate (Covameat).

Agri Investment Fund CVBA is de investeringsmaatschappij van Groep Boerenbond (MRBB) en heeft als doel te investeren in ondernemingsprojecten die rechtstreeks of onrechtstreeks, op korte of op lange termijn, kunnen bijdragen tot een verbetering van de competitieve situatie van de land- en tuinbouw binnen het werkgebied van Boerenbond.  AIF wil groeien tot een fonds van 250 M EUR.  AIF zal daarbij haar participaties spreiden over de relevante afzetkanalen voor agrarische producten en beloftevolle innovatieve ontwikkelingen die de agrovoedingsketen ten goede komen.