Groep Veviba neemt slachthuis Adriaens (Velzeke) over

Groep Veviba neemt slachthuis Adriaens (Velzeke) over

Groep Veviba heeft met Covavee en Agri Investment Fund (AIF), de aandeelhouders van Etn. Adriaens, een akkoord bereikt voor de overname van hun participatie in Adriaens.  Groep Veviba verwerft hierbij de totaliteit van de aandelen van Adriaens.

Zowel Groep Veviba als Adriaens zijn beide actief in het slachten en verwerken van rundvlees.  Door deze overname versterken zij samen hun positie in de waardeketen van het rundvlees en de verdere uitbouw van de kernactiviteiten.

Adriaens beschikt over een zeer modern productieapparaat in Velzeke waarvan de capaciteit door de consolidatie optimaal zal kunnen benut worden.  Groep Veviba heeft bovendien een stevige positie uitgebouwd in de verdere schakels in de vleesverwerkingsketen.

Met de overname zetten partijen in op een versterking van hun activiteiten in de Belgische rundvleessector met oog op een duurzame ontwikkeling op korte en lange termijn en ten voordele van alle betrokken stakeholders.

De overname is onderworpen aan het gebruikelijke voorbehoud van de goedkeuring door de Raad van de Mededinging en een due diligence.

 

 Huidige activiteiten

Etn. Adriaens is gespecialiseerd in het slachten en versnijden van runderen (vleesvee en reform melkvee).  Met een gemiddelde van +/- 1.500 geslachte runderen per week behoort het slachthuis Adriaens tot de top van de Belgische runderslachthuizen.  Adriaens stelt 85 werknemers in dienst.

Groep Veviba, een familiale Belgische groep, is gespecialiseerd in het slachten, versnijden en verwerken van runderen en rundvlees.  De groep baat 3 slachthuizen uit in Bastogne, Izegem en Rochefort.  De groep beschikt over eigen snijzalen en heeft daarenboven een moderne afdeling consumentenverpakkingen in Bastogne.