Herschikking van het aandeelhouderschap van Belgian Pork Group

Herschikking van het aandeelhouderschap van Belgian Pork Group

Belgian Pork Group (BPG) werd gevormd in 2015 door het samengaan van de varkensslacht- en versnijdingsactiviteiten van Westvlees en Covalis.  Door deze krachtenbundeling binnen BPG hebben beide spelers samen een positie verworven die hun toekomst moet verzekeren binnen de sector.  Westvlees Groep, Agri Investment Fund (AIF) en de coöperatie van varkensboeren Covavee (thans Propigs) werden de aandeelhouders van BPG.  Met haar participatie in BPG, en voordien in Covalis, beoogde AIF de versterking te ondersteunen van de varkensvleesverwerking als belangrijke schakel in de waardecreatie ten behoeve van de Vlaamse varkensboeren.  De positie van Propigs in BPG biedt, met de steun van AIF, aan de varkensboeren bovendien een belangrijke medezeggenschap binnen BPG.  Van bij aanvang heeft AIF haar rol in BPG als tijdelijk beschouwd, dit wil zeggen dat AIF zich terug zou trekken wanneer de beoogde integratie werd afgerond.De aandeelhouders van BPG hebben momenteel een principieel akkoord bereikt over een verdere herschikking van hun belangen in BPG:

  • AIF trekt zich volledig terug uit BPG vermits het door haar beoogde doel is gerealiseerd;
  • Propigs zal zijn belang in BPG verder verhogen;
  • Propigs behoudt, na terugtrekking door AIF, eenzelfde zeggenschap in BPG als tot op heden samen met AIF.

De betrokken partijen zullen dit principieel akkoord de komende weken vastleggen in een finale overeenkomst.