Missie

Missie

Investeren in ondernemingsprojecten die rechtstreeks of onrechtstreeks, op korte of op lange termijn, kunnen bijdragen tot een verbetering van de competitieve situatie van de land‐ en tuinbouw binnen het werkgebied van Boerenbond. Deze investeringen zijn complementair aan het actiedomein van de bedrijven die een strategische opdracht vervullen in het kader van de Groep Boerenbond.