Nieuwe start voor het bedrijf Adriaens

Nieuwe start voor het bedrijf Adriaens

Tot voor kort was Etn. Adriaens NV het runderslachthuis van de groep Covalis.  Na de fusie van Covalis met Westvlees tot Belgian Pork Group is het nu tijd om Etn. Adriaens NV duidelijk om de kaart te zetten als aparte entiteit.

Etn. Adriaens NV is binnen de groep Covalis de productie-entiteit voor het slachten en versnijden van runderen, zowel voor derden als voor eigen rekening.

Op 8 september 2015 tekenden Westvlees Group, Covavee en Agri Investment Fund (AIF), de aandeelhouders van respectievelijk Westvlees en Covalis, een overeenkomst waarmee ze hun varkensvleesactiviteiten samenbrachten in de nieuwe Belgian Pork Group.

Als gevolg van deze fusie werd de groep Covalis geherstructureerd met het oog op een duidelijke afscheiding van enerzijds de varkensactiviteiten en anderzijds de runderactiviteiten.  Daarom werd Etn. Adriaens NV (runderactiviteit) uit de groep Covalis gehaald en rechtstreeks verankerd bij de oorspronkelijke aandeelhouders, nl. Covavee cvba en Agri Investment Fund cvba.  Beide aandeelhouders staan in voor een stabiele financiële basis en een duurzame ondersteuning zodat Etn. Adriaens NV zich ook in de toekomst kan profileren als dé referentie voor rundsvlees op de Belgische en buitenlandse markten.  Etn. Adriaens NV wil zich verder ontplooien als een baken in de keten van producent tot consument, waar kernwaarden als betrouwbaarheid, transparantie, correctheid en samenwerking de leidraad blijven.

Deze juridische herstructurering heeft ook geleid tot de aanstelling van een nieuwe raad van bestuur waarin, behalve de vertegenwoordigers van beide aandeelhouders, ook het management is opgenomen.  De raad van bestuur bestaat sinds de bijzondere algemene vergadering van 23 november 2015 uit de volgende leden:

  • Voor de aandeelhouder Covavee: Renaat Moors (Voorzitter), Leo Bernaerts en Joost Castryck
  • Voor de aandeelhouder AIF: Marc Rosiers (Ondervoorzitter), Patrik Haesen en André Van den Bossche
  • Vertegenwoordiging van het management: Lieven Boone en Luc Verspreet
  • Onafhankelijk bestuurder, vleesveehouder: Michiel Deroo

Lieven Boone werd tevens benoemd tot gedelegeerd bestuurder verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van Etn. Adriaens NV.

Na een periode van heropbouw ingevolge de brand van 2011 stelt de raad van bestuur vast dat Etn. Adriaens NV en zijn team er terug staan: met een gemiddeld aantal weekslachtingen van 1.500 runderen is Etn. Adriaens NV in staat om een ruim assortiment van kwalitatief hoogstaande runderkarkassen en -kwartieren, al dan niet verder uitgesneden, aan te bieden.  Etn. Adriaens NV heeft de ambitie om deze positie in partnership met zijn klanten en leveranciers, verder uit te bouwen en wil op deze manier bijdragen tot de versterking van de Belgische rundveehouderij.  De aandeelhouders en de raad van bestuur hebben dan ook het volste vertrouwen in de verdere ontwikkeling van Etn. Adriaens NV en wensen de nieuwe gedelegeerd bestuurder en zijn team alle succes toe.

Voor meer informatie kan u terecht bij Lieven Boone, CEO, op het nummer 0475/99 91 75