Selectiecriteria investeringsprojecten

Selectiecriteria investeringsprojecten

  • Het inkomen van de boer en tuinder verbeteren of beschermen
  • Marktpositie boer versterken door onder meer te investeren in coöperatieve projecten
  • Nieuwe of verbeterde afzetmogelijkheden creëren/de export bevorderen
  • Een hefboomfunctie en/of een innovatief karakter hebben
  • Kwaliteit verbeteren en de kwaliteit waarborgen
  • De kostenstructuur verbeteren
  • De compliance met wettelijke bepalingen (onder meer milieu) helpen verwezenlijken