Visie

Visie

AIF wil groeien tot een fonds van 250 M EUR. AIF zal daarbij haar participaties spreiden over de relevante afzetkanalen voor agrarische producten en beloftevolle innovatieve ontwikkelingen die de agrovoedingsketen ten goede komen.